Deel deze pagina

Verzenden
mira_14

Hoofdstuk 14: Vlaanderen in transitie?

• De impact en snelheid van de klimaatverandering, de eindige fossiele brandstofvoorraden en de onstabiele energieprijzen plaatsen de maatschappij voor grote uitdagingen. Een duurzame koolstofarme economie waar het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen minimaal zijn, is noodzakelijk en biedt tegelijk ook interessante investeringsperspectieven. Hiervoor zijn transities nodig, fundamentele veranderingen in de manier waarop we energie produceren en verbruiken, wonen en werken, ons verplaatsen, enzovoort. Zulke transities vragen uiteraard veel tijd. De verandering moet dus nu ingezet worden.

• Om transities in gang te zetten, zijn traditionele beleidsinstrumenten noodzakelijk maar onvoldoende. Er is aanvullend beleid nodig dat gericht is op structurele veranderingen op lange termijn. Transitieprocessen vragen onder andere netwerken waarin vooruitdenkende spelers uit de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en de wetenschap betrokken zijn, en experimenteerruimtes waar radicale innovaties getest en ontwikkeld worden. Het is aan de overheid om hier doelgericht en op grotere schaal dan vandaag in te investeren.

Lees het volledige hoofdstuk 'Vlaanderen in transitie?' (pdf).

Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
• Het wetenschappelijk Rapport 'Vlaanderen in transitie naar een koolstofarme economie' (pdf)

Contactpersoon MIRA: Erika Vander Putten (e.vanderputten@vmm.be)