Deel deze pagina

Verzenden
mira_12

Hoofdstuk 12: Kwaliteit van het oppervlaktewater

• De realisatie van lopende en nu al vastgelegde maatregelen zal voor een positieve kettingreactie zorgen. De druk op het oppervlaktewater zal aanzienlijk dalen. Hierdoor zal de waterkwaliteit (bv. zuurstof in het oppervlaktewater) merkelijk verbeteren. Dit zal op zijn beurt  een positief effect hebben op de biologische kwaliteit, met vooral verschuivingen van een ontoereikende naar een matige biologische kwaliteit. De realisatie van een stevig pakket aanvullende maatregelen zal die positieve effecten nog versterken. Heel wat verschuivingen van een matige naar een goede biologische kwaliteit zullen plaatsvinden.

• De verdere uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering is in ieder geval cruciaal. Europa stelt een goede toestand van het oppervlaktewater voorop. Met de gemodelleerde maatregelen zal die doelstelling echter lang niet overal gehaald worden, vooral fosfor blijft een heikel punt.

Lees het volledige hoofdstuk ‘Kwaliteit van het oppervlaktewater’ (pdf).

Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
•  Het wetenschappelijk rapport ‘Kwaliteit oppervlaktewater’ (pdf)

Link naar 'Natuurverkenning 2030' (NARA) Natuurverkenning 2030 bevat gerelateerde hoofdstukken:
   • Waterlopen (pdf)
   • Vissen (pdf)


Achterliggende data vind je in de'Kernset Milieuverkenning 2030'.

Contactpersoon MIRA: Bob Peeters (b.peeters@vmm.be)