Deel deze pagina

Verzenden
milieuverkenning

Milieuverkenning 2030

We beslissen NU over de TOEKOMST

De toekomst hangt af van keuzen van vandaag. De Milieuverkenning 2030 onderzoekt hoe het milieu in Vlaanderen er kan uitzien binnen enkel decennia. De bedoeling is om beleidsmakers en geïnteresseerde burgers te tonen hoe de milieukwaliteit in Vlaanderen kan evolueren en welke impact het beleid daarop kan hebben.

De toekomstige ontwikkelingen zijn met behulp van drie beleidsscenario’s met toenemend ambitieniveau in beeld gebracht:
• Het referentiescenario onderzoekt hoever het huidige milieubeleid reikt.
• Het Europa-scenario onderzoekt wat nodig kan zijn om de Europese ambities op vlak van klimaatverandering, luchtkwaliteit en waterkwaliteit op middellange termijn te realiseren.
• Het visionaire scenario onderzoekt hoe het milieu kan veiliggesteld worden voor huidige en toekomstige generaties.

De uitkomst van de scenario’s geven aan wat nodig kan zijn om bepaalde ambities te realiseren. De Milieuverkenning 2030 mag geenszins als een voorspelling van de toekomst worden gezien. Het rapport beschrijft meerdere ontwikkelingen die zich in de toekomst onder bepaalde omstandigheden kunnen voordoen.

De Milieuverkenning 2030 beschrijft ontwikkelingen in de economische sectoren, en de gevolgen daarvan voor de milieudruk en de milieukwaliteit. De Natuurverkenning 2030 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek concentreert zich op de gevolgen van de milieukwaliteit en het landgebruik voor de biodiversiteit.

• Samenvatting Milieuverkenning 2030
• Inleiding milieuverkenning 2030
• Errata bij Milieuverkenning 2030

Achterliggende data gebruikt voor de analyses vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'.

Praktische info:

• Je kan de Milieuverkenning 2030 downloaden op deze website.

• Milieuverkenning 2030 werd samen met de Natuurverkenning 2030 (NARA) overhandigd aan de Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege op 11 december 2009 in het Vlaams Parlement. (Presentatie van Marleen Van Steertegem)

Link naar de Indicatorenatlas

Klik op de kaart en ga naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.