Deel deze pagina

Verzenden

Conferentie Megatrends 2015

kaft verslag Megatrendsconferentie 2015

 

Op 18 december 2015 organiseerden de Vlaamse Milieumaatschappij, ARGUS en The Shift de conferentie “Megatrends: hoe ermee aan de slag gaan voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen”. De veerkracht van Europa en Vlaanderen (maatschappelijk, ecologisch en economisch) zal in de komende decennia ook sterk worden beïnvloed door wereldwijde megatrends en de manier waarop ze lokale niveaus beïnvloeden.

 

De conferentie bracht stakeholders uit overheden, bedrijfsmiddens, maatschappelijk middenveld en onderzoekswereld samen. Het evenement beoogde om de kennis te verdiepen, het debat te faciliteren en de actiegerichtheid te stimuleren. De rode draad doorheen de conferentie was hoe we samen aan de slag kunnen gaan met megatrends met het oog op duurzame en veerkrachtige maatschappelijke systemen. Welke obstakels komen we tegen, maar vooral ook welke hefbomen hebben we om samen koerswijzigingen en effectieve doorbraken in ruimtelijke ordening, mobiliteit, energie en productie en consumptie te realiseren?

 

Dit vertaalde zich in de volgende leidende vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en onzekerheden van globale megatrends voor deze maatschappelijke systemen?
  • Wat zijn de belangrijkste strategieën voor structurele veranderingen naar duurzame en veerkrachtige systemen?
  • Wat zijn de belangrijkste obstakels voor deze structurele veranderingen en welke hefbomen kunnen we hiervoor inzetten?

De conferentie leverde enkele ‘blikvangers’ als conclusie op, zoals bijvoorbeeld de volgende:

  • Er is nood aan een systeem-overschrijdende ruimtelijke visie en aan ruimte om collectief engagement en zelforganisatie te bevorderen, met de overheid als sterke regisseur om doelen op te leggen.
  • Mobiliteit moet onderdeel worden van andere processen zoals ruimtelijke ordening. Een modal shift voor korte en middellange verplaatsingen is noodzakelijk met de auto als laatste optie, ondersteund door meer op maat gesneden infrastructuur voor duurzame vervoerswijzen.
  • Elektriciteit, warmte en mobiliteit moeten meer geïntegreerd worden. Dit vereist betere afstemming tussen actoren zoals overheden en het anders betrekken van bepaalde actoren zoals burgers/consumenten en gevestigde spelers.
  • Het is belangrijk om de waardeketen in zijn geheel te benaderen, over disciplines heen te werken en meer rekening te houden met de rol van consumenten door hen niet enkel als laatste schakel te beschouwen, meer rekening te houden met hun afwegingskaders en voor beter toegesneden business modellen te zorgen.
  • Niet bezitten, maar delen is het devies: met het oog op hun duurzaamheid en veerkracht kunnen de Vlaamse ruimte, mobiliteit, energiesystemen en productie en consumptie profiteren van collectieve systemen en initiatieven van burgers/consumenten. 

Voor meer informatie vindt u hierna de links naar:

programma

verslag (pdf, 8,7 MB)

keynotepresentatie H. Bruyninckx, directeur Europees Milieuagentschap

o werksessies – discussieposters experten:

1) Workshop Ruimtelijke ordening:

2) Workshop Mobiliteit:

 3) Workshop Energie:

4) Workshop Productie en consumptie: