Deel deze pagina

Verzenden
MIRA Topicrapport

Vraag naar integrale kennis van de milieuproblematiek

In een topicrapport staat de integrale aanpak voorop. Het topicrapport richt zich op strategische beleidskwesties in en voor Vlaanderen. Het spit het domein in de diepte uit en gebruikt hiervoor uiteenlopende wetenschappelijke methodieken. De publicaties komen tot stand door samenwerking tussen administraties en organisaties met specifieke domeinexpertise.

Topicrapport Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

Topicrapport Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse
MIRA Onderzoeksrapporten

Wetenschappelijke onderbouwing van milieu-informatie in Vlaanderen

De milieu-informatie die MIRA rapporteert, is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en monitoring door universiteiten, hogescholen, studiebureaus en de Vlaamse overheid. Wanneer we kennishiaten vaststellen, laten we hierover onderzoek uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn het onderwerp van de onderzoeksrapporten.

Lijst van onderzoeksrapporten
MIRA Toekomstverkenningen

Hoe kan de toekomst eruit zien? 

De toekomstverkenningen bieden nieuwe inzichten en helpen om de impact in te schatten van de keuzes van vandaag, op het milieu van morgen. Hiermee willen we het langetermijndenken stimuleren  en het debat ondersteunen.

‚ÄčMegatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?

Milieuverkenning 2030 

Publicaties

MIRA publiceert regelmatig nieuwe producten. Zo worden milieu-indicatoren geactualiseerd op de website van zodra betrouwbare basisgegevens beschikbaar zijn. Daarnaast maakt MIRA nog topicrapporten, toekomstverkenningen en onderzoeksrapporten. Deze laatste zijn de weerslag van wetenschappelijk onderzoek over hiaten in de milieukennis.
Alle rapporten zijn op de website te downloaden.

Topicrapporten en toekomstverkenningen zijn eveneens beschikbaar in boekvorm.

 

Recent

link naar cover klimaatrapport 2015
Topicrapport Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

‘In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?’, dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen die een antwoord krijgen in dit rapport. Komen ook aan bod: mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het waterbeheer, de dreiging van een plotse omslag in ons klimaat, en hoe om te gaan met de onzekerheden inherent verbonden met klimaatscenario’s.

Meer info

MIRA Systeembalans 2017: Milieu-uitdagingen voor het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen

Ondanks verbeteringen van de milieukwaliteit blijft de manier waarop we consumeren en produceren, wonen, werken, eten en ontspannen een belangrijke impact hebben op het milieu in Vlaanderen. Dat lees je in de MIRA Systeembalans 2017.

Meer info

 

 


Toekomstverkenning 2014: Megatrends

Het rapport 'Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?' beschrijft hoe mondiale megatrends een impact kunnen hebben op het milieu in Vlaanderen, en geeft een aantal aanzetten om er in de samenleving en het beleid gepast mee om te gaan.

Meer info