Deel deze pagina

Verzenden

MIRA-onderzoeksrapporten

Wetenschappelijke onderbouwing van de milieugegevens in Vlaanderen
De milieugegevens waarover MIRA rapporteert, zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en monitoring door universiteiten, hogescholen, studiebureaus en de Vlaamse overheid. Wanneer kennishiaten bestaan, laat MIRA hierover onderzoek gebeuren. De resultaten van die onderzoeken zijn het onderwerp van de MIRA-onderzoeksrapporten.

Via de tabel hieronder kan u de onderzoeksrapporten downloaden. De onderzoeken zijn gerangschikt volgens datum.

onderzoekers

titel

jaar

download

Vercalsteren A., Boonen K., Christis M., Dams Y., Dils E., Geerken T., Van der Linden A. - VITO en Vander Putten E. - VMM

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie 2017  MIRA/2017/03 (pdf, 7,7 MB)
Buekers J., Colles A., Cornelis Ch., Van Den Heuvel R., Schoeters G. - VITO Ontwikkeling van milieu-indicatoren gebaseerd op Humane Biomonitoringsresultaten in Vlaanderen 2017  MIRA/2017/01 (pdf, 3 MB)
Delhaye E., De Ceuster G., Vanhove F., Maerivoet S. - Transport & Mobility Leuven Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisatie 2016 2017 MIRA/2016/06 (pdf, 12 MB)
  Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisatie 2016 - bijlage data en berekeningen 2017 Bijlage data en berekeningen (excel, 1, 37 MB)
Dekoninck L., Botteldooren D. - UGent  Actualisatie van de geluidsindicatoren 2016 2016 MIRA/2016/05 (pdf, 3 MB)
Bleys B. - Universiteit Gent De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2014 2016 MIRA/2016/04 (pdf, 3,5 MB)
Bachus K. - KU Leuven, HIVA Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen 2016  MIRA/2016/03 (pdf, 2,6 MB)
Peeters H., Mattan G., Nijs S., Uwase L., Van den broeck R. - Forum ETHIBEL vzw Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2015 2016 MIRA/2016/02 (pdf, 2 MB)

De Kok J.-L., Viaene P.,
Vranckx S., Vermeiren K., Engelen G., Mayeres I., De Nocker L., Valkering P. en Wetzels W. - VITO            

Blauwdruk Systeemdynamisch Model Vlaanderen 2016  MIRA/2016/01 (pdf, 7,4 MB)
Peeters H., van den Buijs C. - Forum ETHIBEL vzw Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2014 2015  MIRA/2015/09 (pdf, 1,7 MB)
Bleys B. - Universiteit Gent De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2013 2015 MIRA/2015/08 (pdf, 2,5 MB)
Darras I., De Bolle S., Gommers A., Verhaegen K. - Technum Horizonscanning in het kader van milieuverkenningen: literatuurstudie 2015  MIRA/2015/07 (pdf, 4 MB)
Vercalsteren A., Van der Linden A., Geerken T., Christis M. - VITO Onderzoek naar beleidstoepassingen van milieu input-outputmodellen 2015  MIRA/2015/06 (pdf, 6 MB)
  Onderzoek naar beleidstoepassingen van milieu input-outputmodellen - bijlage 0 2015 Bijlage 0 (excel, 109 KB)
  Onderzoek naar beleidstoepassingen van milieu input-outputmodellen - bijlage 1 2015 Bijlage 1 (excel, 242 KB)
De Ridder K., Maiheu B. - VITO; Wouters H., van Lipzig N. P. M. - KU Leuven Indicatoren van het stedelijk hitte-eiland in Vlaanderen 2015  MIRA/2015/05 (pdf, 8,5 MB)
Beullens J., van Lipzig N. P. M. - KU Leuven Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 3: Ruimtelijke patronen voor België op basis van Europese en Belgische fijnmazige klimaatmodellen 2015  MIRA/2015/04 (pdf, 6 MB)
Tabari H., Taye M. T., Willems P. - KU Leuven Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 2: Nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van globale klimaatmodellen (CMIP5) 2015  MIRA/2015/03 (pdf, 4,5 MB)
Beullens J., van Lipzig N. P. M. - KU Leuven Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 1: Nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van Europese en Belgische fijnmazige klimaatmodellen 2015  MIRA/2015/02 (pdf, 6 MB)
van Lipzig N. P. M., Willems P. - KU Leuven Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Hoofdrapport 2015 MIRA/2015/01 (pdf, 4 MB)
Viaene P., Deutsch F. - VITO Opmaak van een indicator voor ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen via uitbouw van een ozonfluxmodel 2014 MIRA/2014/08 (pdf, 3,54 MB)
De Paep M., Van Reeth J. - BUUR Vandenbroeck P. - shiftN Transitie naar duurzame mobiliteit in steden: een analysekader 2014 MIRA/2014/07 (pdf, 4,35 MB)
Peeters H., van den Buijs C., Geerts S. - Forum ETHIBEL Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013 2014 MIRA/2014/06 (pdf, 520 KB) 
Bleys B. - UGent  De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen 1990-2012  2014  MIRA/2014/05 (pdf, 3,05 MB) 
Dekoninck L., Botteldooren D. - UGent  Actualisatie van de geluidsindicatoren  2014  MIRA/2014/04 (pdf, 1,93 MB) 

deel A: Goossens J., Vandenbroeck P., Schmitz N., Benoit N. - shiftN

deel B: Bilsen V., Blondiau T., Debergh P., Dessers R., Gerard M. - IDEA Consult

Achtergronddocument Megatrends 2014 MIRA/2014/03 (pdf, 4,81 MB)
Bruers S., Vandenberghe K. - Ecolife
Structurele verklaringen voor de hoge voetafdruk van België. Vergelijking van voetafdrukindicatoren voor België en buurlanden. 2014 MIRA/2014/02 (pdf, 2,12 MB)
Bruers S., Vandenberghe K. - Ecolife
Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen. De jaren 2004-2009 volgens NFA editie 2010. 2014 MIRA/2014/01 (pdf, 960 KB)
Overloop S. - VMM Themabeschrijving Bodemkwaliteit 2014 Themabeschrijving Bodemkwaliteit (pdf, 2 MB)
Bossuyt M. - VMM Themabeschrijving Lichthinder 2013 Themabeschrijving Lichthinder (pdf, 1,79 MB)
Bossuyt M. - VMM Themabeschrijving Geurhinder 2013 Themabeschrijving Geurhinder (pdf, 714 KB)
Bossuyt M. - VMM Themabeschrijving Lawaai 2013 Themabeschrijving Lawaai (pdf, 1,58 MB)
Vancraeynest L. - VMM Themabeschrijving Verzuring 2013 Themabeschrijving Verzuring (pdf, 7,21 MB)
Bossuyt M. - VMM Themabeschrijving Zwevend stof 2013 Themabeschrijving Zwevend stof (pdf, 1,01 MB)
Vancraeynest L., Van Hooste H. - VMM Themabeschrijving Verspreiding van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) 2013 Themabeschrijving Verspreiding van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) (pdf, 1,25 MB)
Vancraeynest L. - VMM  Themabeschrijving Fotochemische luchtverontreiniging 2013 Themabeschrijving Fotochemische luchtverontreiniging (pdf, 561 KB)
Dewolf N., Van Hooste H. - VMM Themabeschrijving Aantasting van de ozonlaag 2013 Themabeschrijving Aantasting van de ozonlaag (pdf, 346 KB)
Peeters B. - VMM Themabeschrijving Kwaliteit oppervlaktewater 2013 Themabeschrijving Kwaliteit oppervlaktewater (pdf, 375 KB)
Overloop S. - VMM Themabeschrijving Vermesting 2013 Themabeschrijving Vermesting (pdf, 781 KB)
Van Hooste H. - VMM Themabeschrijving Verspreiding van persistente organische polluenten (POP's) 2013 Themabeschrijving Verspreiding van POP's (pdf, 315 KB)
Peeters B. - VMM Themabeschrijving Verspreiding van pesticiden 2013  Themabeschrijving Verspreiding van pesticiden (pdf, 417 KB)
Peeters B. - VMM Themabeschrijving Verspreiding van zware metalen 2013 Themabeschrijving Verspreiding van zware metalen (pdf, 1,6 MB)
Peeters B. - VMM Themabeschrijving Waterkwantiteit 2013 Themabeschrijving Waterkwantiteit (pdf, 437 KB)
Buekers J., Int Panis L. - VITO Gezondheidsindicator blootstelling aan verhoogde ozonconcentraties 2013 MIRA/2013/13 (pdf, 602 KB)
Deutsch F. - VITO, Vandermeiren K. - CODA-CERVA Ozonschade aan vegetatie: Literatuurstudie en studie naar de haalbaarheid van een indicator op basis van de ozonflux en naar de implicaties voor de gebiedsdekkende berekening via een luchtkwaliteitsmodel 2013 MIRA/2013/12 (pdf, 2,12 MB)
Spanoghe P., Fevery D. - UGent Aanpassingen van de indicator Druk op het waterleven door gewasbescherming 2013 MIRA/2013/11 (pdf, 1,03 MB)
Rychtarikova M., Dierckx G., Glorieux C. - KU Leuven Indicatoren vliegtuiglawaai - situatie 2012 2013 MIRA/2013/10 (pdf, 2,08 MB)
Coppens J., Stas S., Dolmans E., Meers E., Vlaeminck S.E., Buysse J. - UGent, Overloop S. - VMM Begroting van stikstof- en fosforstromen in Vlaanderen 2013 MIRA/2013/09 (pdf, 3,16 MB)
Peeters H., Raeymaekers S. - Forum ETHIBEL Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012 2013 MIRA/2013/08, pdf, 329 KB)
de Kok J.-L., Engelen G. - VITO Haalbaarheidsstudie systeemdynamische modellering en interactie thematische modellering 2013 MIRA/2013/07, pdf, 4,65 MB)
Bachus K. - KU Leuven, HIVA Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen - Actualisatie en uitdieping 2013 MIRA/2013/06 (pdf, 2,04 MB)
Couder J. - Universiteit Antwerpen Modelleren van gedrag, technologiekeuze en kostendata in EVIV-LEAP - EVIV-LEAP is een model dat toelaat scenario's door te rekenen voor zowel energiegebruik als -productie in Vlaanderen op (middel)lange termijn 2013 MIRA/2013/05 (pdf, 2,15 MB)
Bleys B. - Hogeschool Gent De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen 1990-2011 2013 MIRA/2013/04 (pdf, 3,08 MB)
Jansen I., Quataert P. - INBO Een intuïtieve inleiding op de mixed model regressietechniek. De principes van mixed models aan de hand van simulatievoorbeelden en een analyse van twee concrete meetreeksen van het waterbodemmeetnet 2013 MIRA/2013/03 (pdf, 3,68 MB)
Deutsch F., Vankerkom J. - VITO, Vercauteren J., Bossuyt M. - VMM, Fierens F. - IRCEL Modeloptimalisatie voor chemische subcomponenten van het BelEUROS-model 2013 MIRA/2013/02 (pdf, 1,81 MB)
Maiheu B., Veldeman N., Viaene P., De Ridder K., Lauwaet D., Smeets N., Deutsch F. & Janssen S. - VITO Bepaling van de best beschikbare grootschalige concentratiekaarten luchtkwaliteit voor België 2013 MIRA/2013/01 (pdf, 8,18 MB)
Franckx L., Mayeres I., Uljee I., Engelen G. - VITO Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario's 2013 MIRA/2012/10 (pdf, 3,30 MB)
Peeters H., Raeymaekers S. - Forum Ethibel Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011 2013 MIRA/2012/09 (pdf, 1,26 MB)
Brouwers J. - VMM  Themabeschrijving Klimaatverandering 2012 Themabeschrijving Klimaatverandering (pdf, 2,6 MB)
Van Wortswinkel L., Lodewijks P. - VITO Regionalisatie van Belgisch TIMES model ter uitvoering van langetermijnverkenningen voor energie en broeikasgasemissies in Vlaanderen 2012 MIRA/2012/08 (pdf, 1,54 MB)
Vercalsteren A., Van der Linden A., Dils E., Geerken T. - VITO Milieu-impact van productie- en consumptieactiviteiten in Vlaanderen 2012 MIRA/2012/07 (pdf, 3,82 MB)
Buekers J., Torfs R., Deutsch F., Lefebvre W. - VITO en Bossuyt M. - VMM Inschatting ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen 2012 MIRA/2012/06 (pdf, 3,50 MB)
Dekoninck L., Botteldooren D. - UGent Geluidsdruk door wegverkeer - actualisering van geluidsdrukniveaus door wegverkeer op basis van geluidskaarten en berekening van potentiële hinder 2012 MIRA/2012/05 (pdf, 1,44 MB)
Bleys B. - Hogeschool Gent Index voor Duurzame Economische Welvaart voor Vlaanderen 1990-2009 2012 MIRA/2012/04 (pdf, 2,44 MB)
Van Esch L., Joris I., Engelen G., Seuntjens P. - VITO Geografische spreiding van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de landbouw: relatie tussen gebruik en emissie in oppervlaktewater 2012 MIRA/2012/03 (pdf, 7,5 MB)
Geentjens G., Glorieux Ch. - K.U. Leuven Indicatoren vliegtuiglawaai - situatie 2010 2012 MIRA/2012/01 (pdf, 927 KB)
De Geest C. et al. Achtergronddocument Transport 2012 AG Transport (pdf, 1,36 MB)
Lenders S., D'hooghe J. - Dept. Landbouw & Visserij, AMS en Overloop S. - VMM MIRA-AMS rapport Bodembalans van de Vlaamse landbouw, cijfers voor 2007-2009 2011 MIRA/2012/02 (pdf, 975 KB)
Van Esch L., Poelmans L., Engelen G. & Uljee I. - VITO Landgebruikskaart voor Vlaanderen en Brussel 2011 MIRA/2011/09 (pdf, 6,79 MB)
Uljee I., Van Esch L., de Kok J-L., Poelmans L. & Engelen G. - VITO Verfijning ruimtemodel 2011 MIRA/2011/08 (pdf, 11,6 MB)
Peeters H., Defraeije M., André-Dumont A. - Forum ETHIBEL vzw Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2010 2011 MIRA/2011/07 (pdf, 250 KB)
Bachus K. - HIVA, K.U.Leuven, Defloor B. - Hogeschool UGent Indicatoren voor de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen 2011 MIRA/2011/05 (pdf, 344 KB)
Crabbé A. et al. - UA Klimaatadaptatie in Vlaanderen: Klaar voor wat komt? 2011 MIRA/2011/06 (pdf, 3,71 MB)
De Meyer A. et al. - K.U.Leuven Bodemafdichting 2011 MIRA/2011/04 (pdf, 353 KB)
Vanneste J. et al. - K.U.Leuven - OVAM - VMM Inzet van biologisch afval - Gevalstudie niet-verontreinigd houtafval 2011 MIRA/2011/03 (pdf, 2,90 MB)
Nijs W., Lodewijks P., Laes E. - VITO Schadekosten van huidige en toekomstige elektriciteitsproductie in Vlaanderen - Schadekosten en inschatting aandeel externe kosten 2011 MIRA/2011/02 (pdf, 2,91 MB)
Maene S. et al. Achtergronddocument Huishoudens 2011 AG Huishoudens (pdf, 1,15 MB)
Brouwers J. et al. Achtergronddocument Energie 2011 AG Energie (pdf, 6,39 MB)
Covaci A. et al. Achtergronddocument Verspreiding van polychloorbifenylen (PCB's) 2011 AG PCBs (pdf, 1,18 MB)
Covaci A. et al. Achtergronddocument Verspreiding van gebromeerde vlamvertragers (BFR's) 2011 AG BFRs (pdf, 2,02 MB)
Peeters B. et al. Achtergronddocument Verspreiding van bestrijdingsmiddelen 2011 AG Bestrijdingsmiddelen (pdf, 2 MB)
Overloop S. et al. Achtergronddocument Vermesting 2011 AG Vermesting (pdf, 1,30 MB)
Peeters B. et al. Achtergronddocument Waterkwantiteit 2011 AG Waterkwantiteit (pdf, 1,18 MB)
Overloop S. et al. Achtergronddocument Bodem 2011 AG Bodem (pdf, 5,27 MB)
Dubois M. et al. Achtergronddocument Beheer van afvalstoffen 2011 AG Beheer afvalstoffen (pdf, 723 KB) 
Verschaeve L. et al. Achtergronddocument Niet-ioniserende straling 2011 AG Niet-ioniserende straling (pdf, 928 KB)
Delhaye E., De Ceuster G., Maerivoet S. - Transport & Mobility Leuven Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen 2010 MIRA/2010/10 (pdf, 3,25 MB)
Deutsch F. et al. - VITO - VMM Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging - Visionair scenario Milieuverkenning 2030 2010 MIRA/2010/09 (pdf, 14 MB)
Van der Linden A., Vercalsteren A., Dils E. - Transitie Energie Milieu VITO Berekening van de ecologische voetafdruk van consumptieactiviteiten in Vlaanderen met behulp van het Vlaams input-outputmodel 2010 MIRA/2010/08 (pdf, 745,4 KB)
Deutsch F. et al. - VITO - VMM Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit 2010 MIRA/2010/07 (pdf, 3,42 MB)
Botteldooren, D., Van Renterghem, T., Van Renterghem, J. - UGENT Geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer in Vlaanderen: Update 2009 2010 MIRA/2010/06 (pdf, 718,7 KB)
Peeters, H. - Forum ETHIBEL Duurzaam sparen en beleggen in België 2010 MIRA/2010/05 (pdf, 1,59 MB)
Buysse H., Celis D., Van Avermaet P., Deutch F., Veldeman N. - VMM - VITO Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten Visionair Scenario Milieuverkenning 2030 2010 MIRA/2010/04 (pdf, 2,96 MB)
De Nocker L., Michiels H., Deutsch F., Lefebvre W., Buekers J., Torfs R. - VITO Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering 2010 MIRA/2010/03 (pdf, 2,17 MB)
Cuypers D., Dauwe T., Aernouts K. - VITO Analyse energiegegevens en CO2-emissies onder het Europese Emissiehandelsysteem (ETS) in vergelijking met totaal energieverbruik en CO2-emissies in Vlaanderen 2010 MIRA/2010/02 (pdf, 1 MB)
Breurs S., Verbeeck B - Ecolife vzw De berekening van de ecologische voetafdruk van Vlaanderen 2010 MIRA/2010/01(pdf, 649 KB)
Verbinnen B., Van Caneghem J., Vandecasteele C., Block C., Van Hooste H. Achtergronddocument Industrie 2010 AG Industrie (pdf, 0,98 MB)
Peeters B. et al. Achtergronddocument Verspreiding van zware metalen 2010 AG Zware metalen (pdf, 2,27 MB)
Vanpoucke C., Fierens F., Dumont G., Vancraeynest L. Achtergronddocument Fotochemische luchtverontreiniging 2010 AG Fotochemie (pdf, 1,20 MB)
Beheydt D. et al. Achtergronddocument Aantasting van de ozonlaag 2010 AG Aantasting ozonlaag (pdf, 1,24 MB)
Peeters B. et al. Achtergronddocument Kwaliteit oppervlaktewater 2010 AG Kwaliteit oppervlaktewater (pdf, 969 KB)
Vankerkom J., De Vlieger I., Schrooten L., Vliegen J., Styns K. - VITO Beleidsondersteunend onderzoek: Aanpassingen aan het emissiemodel voor wegtransport MIMOSA  2009 MIRA/2009/01 (pdf, 1,97 MB)
Wustenberghs H., Claeys D., D'hooghe J., Claeys S., Overloop S. Achtergronddocument Landbouw 2009 AG Landbouw (pdf, 1,82 MB)
Maes J., Vliegen J., Deutsch F., Janssen S. - VITO Nieuw concept voor de emissie-preprocessor van BelEUROS (E-MAP) 2008 MIRA/2008/08 (pdf, 1,08 MB)
Liekens I., De Nocker L. - VITO Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit - eindrapport 2008 MIRA/2008/07 (pdf, 835 KB)
samenvatting (pdf, 370 KB)
Janssen L., Janssen S. - VITO Opstellen analysetool voor bepaling overschrijding kritische lasten in GIS-omgeving 2008 MIRA/2008/06 (pdf, 3,20 MB)
Vander Vennet B., Gavilán J. - ILVO Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model 2008 MIRA/2008/05 (pdf, 1,03 MB)technische beschrijving (pdf, 716 KB)
Dewaelheyns V., Gulinck H., K.U.Leuven Inputs en outputs in privétuinen 2008 MIRA/2008/04 (pdf, 15 MB)
Lodewijks P., Renders N., Beheydt D. - VITO Uitbreiding Milieukostenmodel voor Vlaanderen met vraag naar warmte en WKK-potentieel 2008 MIRA/2008/03 (pdf, 1,56 MB)
Lenders S., D'hooghe J., Van Gijseghem D. - AMS Milieudruk in de landbouw op basis van gegevens van het Landbouwmonitoringnetwerk 2005 2008 MIRA/2008/02 (pdf, 610 KB)
Couder J., Verbruggen A. - UA     Uitbreiding van de tool SAVER-LEAP voor scenario-analyses voor de huishoudens 2008 MIRA/2008/01 (pdf, 2,81 MB)
Couder J., Peeters H., Lammens M., Maene S. Achtergronddocument Handel & diensten 2008 AG Handel & diensten (pdf, 1,1 MB)
Brouwers J. et al. Achtergronddocument Klimaatverandering 2008 AG Klimaatverandering (pdf, 4,1 MB)
Engelen G. & Van esch L. - VITO Evolutie van de emissies in water uit corrosie van bouwmaterialen aan de hand van referentiejaren 1998, 2002 en 2005 2007 MIRA/2007/08 (pdf, 4,5 MB)
Decat G., Meyen G., Peeters E., Van Esch L., Deckx L. & Maris U. - VITO Modellering en GIS-toepassing voor het bepalen van de blootstelling en het epidemiologisch risico van het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door de ondergrondse hoogspanningskabels in Vlaanderen 2007 MIRA/2007/07
Van Tichelen P., Remans K. & Meynen G. - VITO Methode voor bepalen van de hemelluminantie 2007 MIRA/2007/06 (pdf, 4,8 MB)
Geeraerts C., Goemans G., Quataert P. & Belpaire C. - INBO Ecologische en ecotoxicologische betekenis van verontreinigde stoffen gemeten in palingen 2007 MIRA/2007/05 (pdf, 3,2 MB)
D'hooghe J., Wustenberghs H. & Lauwers L. - ILVO Inschatting van het watergebruik in de landbouw op basis van nieuwe en geactualiseerde kengetallen per landbouwactiviteit 2007 MIRA/2007/04 (pdf, 1,19 MB)
Devos Y., Cougnon M. & Reheul D. - UGENT Implementeerbaarheid van isolatieperimeters tussen percelen met transgene en niet-transgene maïs in de context van co-existentie in Vlaanderen 2007 MIRA/2007/03 (pdf, 1,5 MB)
Thas O. Statistische analyse van de meetresultaten van het fysisch-chemisch waterkwaliteitsmeetnet 2007 MIRA/2007/02 (pdf, 558 Kb)
De Cock B. & Van Eetvelde G. - UGENT Biologische veiligheid - Verkennende bio-incidentenanalyse in Vlaanderen 2007 MIRA/2007/01(pdf, 337 Kb) 
Block C., Vandecasteele C., Van Caneghem J., Staginus J., Van Hooste H. Achtergronddocument Verspreiding van vluchtige organische stoffen (VOS) 2007 AG VOS (pdf, 282 KB)
Wevers M., De Fré R., Schoeters G., Matheeussen C., Van Hooste H. Achtergronddocument Verspreiding van producten van onvolledige verbranding (POV's) 2007 AG POVs (pdf, 282 KB)
Torfs R. et al. Achtergronddocument Verspreiding van zwevend stof 2007 AG Zwevend stof (pdf, 2,81 MB)
Vanmarcke H., Bosmans H., Eggermont G., Brouwers J. Achtergronddocument Ioniserende straling 2007 AG Ioniserende straling (pdf, 1 MB)
Botteldooren D. et al. Achtergronddocument Lawaai 2007 AG Lawaai (pdf, 4,47 MB)
Van Langenhove H., Van Elst T., De Roo K., Philips G., Bossuyt M. Achtergronddocument Geurhinder 2007 AG Geurhinder (pdf, 1,47 MB)
Van Tichelen P., Remans K., Bossuyt M. Achtergronddocument Lichthinder 2007 AG Lichthinder (pdf, 2,17 MB)
Gulinck H. et al. Achtergronddocument Versnippering 2007 AG Versnippering (pdf, 2,99 MB)
Degans H., Van Herzele A., De Clercq E., Wiedemann T., De Bruyn L. Achtergronddocument Stedelijk milieu 2007 AG Stedelijk milieu (pdf, 2,69 MB)
Goffin A. et al. Achtergronddocument Kust & zee 2007 AG Kust & zee (pdf, 2,03 MB)
Bossuyt M. et al. Achtergronddocument Milieu, mens en gezondheid 2007 AG Milieu, mens en gezondheid (pdf, 1,28 MB)
Van Tomme I., Libbrecht D. & De Sutter R. - ECOLAS Waterbeschikbaarheid, waterconsumptie en waterexploitatie-index in Vlaanderen 2006 MIRA/2006/13 (pdf, 0,5 MB)
Beel A., Govers G., Notebaert B. - K.U.LEUVEN Scenario’s voor de reductie van erosie en sedimentaanvoer in Vlaanderen 2006 MIRA/2006/12 (pdf, 178 Kb) 
Jansen B.- VITO, Gerlo J. - CDO, UGENT Worldwide environmental impacts of consumption and production in Flanders: feasibility of an environmental input-output model for Flanders - Engels rapport 2006 MIRA/2006/11 (pdf, 877 Kb) 
Bogaert S., De Smet L., Verdonck F., Van Biervliet K. - ECOLAS, Logghe S., Franckx L. - TM LEUVEN, Eyckmans J., De Jaeger S. - EHSAL Verkennende studie naar prijs- en inkomenselasticiteiten van milieugerelateerde goederen en diensten in Vlaanderen 2006 MIRA/2006/10 (pdf, 474 Kb) 
Van Gerven T., Van der Bruggen B. - K.U.LEUVEN Behandelingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie – Wonen in gebakken baggerslib 2006 MIRA/2006/09 (pdf, 54 Kb) 
Fernagut B., Wustenberghs H., Lauwers L. -ILVO Nutriëntenexcretie door melkvee: geactualiseerde coëfficiënten in dynamisch perspectief 2006 MIRA/2006/08 (pdf, 572 Kb) 
Galivan J., Overloop S., Carels K., D'Heygere T., Van Hoof K., Heming J., Van Geyseghem D. - AM&S, VMM Toekomstverkenning landbouw en milieu - Het SELES Model 2006 MIRA/2006/07 (pdf, 927 Kb) 
Deutsch F., Vankerkom J., Janssen L., Mensink C. Modelbouw en scenario-analyse
Zwevend stof: Optimalisatie van modellering van fijn stof
2006 MIRA/2006/06 (pdf, 2 Mb) 
Van Elst T., De Bruyn G., Philips G. - PRG ODOURBET NV, Botteldooren D., De Muer T., Van Renterghem T. - INTEC, UGENT Geurhinder door verkeer 2006  MIRA/2006/05 (pdf, 1,5 Mb) 
Couder J., Verbruggen A. - STEM, UA Bouw en ontwikkeling van SAVER-LEAP als tool voor scenario-analyses van energiegebruik en -emissies: beschrijving van merhoden, data en veronderstellingen met een concrete toepassing op de sector handel & diensten in Vlaanderen 2006  MIRA/2006/04 (pdf, 1Mb) 
 bijlage 1 (pdf, 2,9 Mb) 

 bijlage 2 (pdf, 3,8 Mb) 
Staelens J., Neirinck J., Genouw G., Roskams P. - INBO  Dynamische modellering van streeflasten verzuring voor bossen in Vlaanderen 2006 MIRA/2006/03 (pdf, 3,4 Mb) 
Vanneuville W., Maddens R., Collard C., Bogaert P., De Maeyer Ph., Antrop M. - UGENT Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden 2006  MIRA/2006/02 (pdf, 4 Mb) 
Leloup V., Meire P., de Deckere E. - UA Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems 2006
MIRA/2006/01 methode (pdf, 1,5 Mb) 

resultaten (pdf, 1,3 Mb) 
Gerlo J., Vanhoutte G., Goeminne G., Vander Putten E. Achtergronddocument Materiaalstromen 2006 AG Materiaalstromen (pdf, 642 KB)
Van Avermaet P., Van Hooste H., Overloop S. Achtergronddocument Verzuring 2006 AG Verzuring (pdf, 2,66 MB)
De Schrijver A. et al. Achtergronddocument Gebruik van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's) 2006 AG GGOs (pdf, 272 KB)
Van Laer J. et al. Achtergronddocument Milieu en economie 2006 AG Milieu en economie (pdf, 599 KB)
Gobin A., Vanden Auweele W., Willems E., Verlinden G. - BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË, Van Nevel L., Verheyen K. - UGENT Bepaling kritische lasten voor zware metalen 2005 MIRA/2005/06 (pdf, 4,3 Mb) 
Van Tomme I., De Sutter R. - ECOLAS Actualisering en analyse van het watergebruik van de huishoudens, de industrie (kleinverbruikers), de sector landbouw en de sector handel & diensten in Vlaanderen (1991-2003)  2005 MIRA/2005/05 (pdf, 1,1 Mb) 
Colles A., Janssen L., Deutsch F., Vankerkom, J. - VITO Uitbreiding van de emissie-processor van het Beleuros-model voor fijn stof naar de MIRA-deelsectoren  2005 MIRA/2005/04 (pdf, 1,2 Mb) 
Van Gerven T., Gielen B., De Belie R., Swiggers V., Pauwels G., Cornelis G., Geens J., Block C., Vandecasteele C. - K.U.LEUVEN Identificeren, kwantificeren en internationaal toetsen van responsindicatoren voor de sector industrie en energie  2005 MIRA/2005/03 (pdf, 1 Mb) 
Torfs R., De Nocker L., Schrooten L., Aernouts K., Liekens I. - VITO Internalisering van de externe kosten voor de productie en verdeling van electriciteit in Vlaanderen  2005 MIRA/2005/02
 samenvatting (pdf, 950 Kb)
 
Gerlo J., Gaeminne G. - CDO, UGENT Material Flow-indicatoren voor materiaalgebruik: verkenning van de mogelijkheden voor sectorale opsplitsing en koppeling met milieu-impact  2005 MIRA/2005/01 (pdf, 451 Kb) 
Van de Vijver K., De Coen W., Van Hooste H. Achtergronddocument Verspreiding van Perfluorverbindingen (PFOS) 2005 AG PFOS (pdf, 653 KB)
Vervaet M., Lauwers L., Lenders S., Overloop S. - CENTRUM VOOR LANDBOUWECONOMIE (CLE) Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning  2004 MIRA/2004/10 (pdf, 831 Kb) 
Couder J., Verbruggen A. - STEM, UA Decompositie-analyse van energie-indicatoren in Vlaanderen  2004 MIRA/2004/08 (pdf, 1,9 Mb) 
Bachus K., Defloor B., Van Ootegem L. - HIVA, K.U.LEUVEN Indicatoren voor de vergroening van de fiscaliteit in Vlaanderen  2004 MIRA/2004/07 (pdf, 567 Kb) 
Van Tomme I., De Sutter R. - ECOLAS Berekening van het watergebruik in 2002 en analyse van het watergebruik in de periode 1991-2002  2004 MIRA/2004/06
Van Herzele A., Wiedemann T., De Clercq E. - VAKGROEP MENSELIJKE ECOLOGIE, VUB Monitor voor bereikbaar en aantrekkelijk groen in de steden  2004 MIRA/2004/05 (pdf, 2,8 Mb) 
De Ceuster G. - TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen  2004 MIRA/2004/04 (pdf, 1,3 Mb) 

samenvatting (pdf, 488 Kb) 
van Larebeke N. - STUDIECENTRUM CARCINOGENESE EN PRIMAIRE PREVENTIE VAN KANKER, UGENT Gezondheidseffecten van blootstelling aan omgevingsconcentraties van mutagene of hormoonverstorende agentia  2004 MIRA/2004/03 (pdf, 887 Kb) 
De Vlieger I., Aernouts K., Jespers K., Lefebre F., Joul H., Cornelis E. - VITO Voorbereidende studie voor de ontwikkeling van emissiemodellen voor spoor en scheepvaart  2004 MIRA/2004/02 (pdf, 1 Mb) 
Sanders A., Lenders S., Carlier P.J., Lauwers L. - CLE MIRANDA: modulaire simulatie van mestafzetruimte  2004 MIRA/2004/01 (pdf, 875 Kb) 
Nuyts E., Zwerts E. - PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG De invloed van stedelijkheid op de mobiliteit en de daarbij horende emissies  2003 MIRA/2003/06
Decat G., Peeters E., Smolders R. - VITO Tijdsreeks en GIS-model om de blootstelling van de bevolking aan het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door bovengrondse hoogspanningslijnen in Vlaanderen in kaart te brengen  2003 MIRA/2003/05 (pdf, 1,3 Mb) 
Brouwers J. - MIRA, VMM Eco-efficiëntie: wat is eco-efficiëntie en hoe eco-efficiënt is Vlaanderen?  2003 MIRA/2003/03 (pdf, 1,5 Mb) 
Torfs R. - VITO Kwantificering van gezondheidsrisico's aan de hand van DALYs en externe gezondheidskosten  2003 MIRA/2003/02 (pdf, 870 Kb) 
Van Hecke E., Boon J., Delieu A., Vandenhoeck H. - INSTITUUT VOOR SOCIALE EN ECONOMISCHE GEOGRAFIE, K.U.LEUVEN Ruimtegebruik in Vlaanderen  2003 MIRA/2003/01 (pdf, 7,8 Mb) 
Nimmegeers N., Botteldooren D., Dekoninck L. - INTEC, UGENT Geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer in Vlaanderen: vijf jaar later  2002 MIRA/2002/11 (pdf, 715 Kb) 
De Ridder B., Gaeminne G., Mazijn B., Vanhoutte G., Backaert G., De Mol J., Van Roo J. - CDO, UGENT Berekening van de grondstoffenconsumptie in Vlaanderen (1991-2001)  2002 MIRA/2002/10 (pdf, 502 Kb) 
Paridaens J., Vanmarcke H. - STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE (SCK) Aanvulling op de inventarisatie en karakterisatie van verhoogde concentraties aan natuurlijke radionucliden van industriële oorsprong in Vlaanderen  2002 MIRA/2002/08 (pdf, 1,2 Mb) 
D'Hooghe W., Comhaire F., van Larebeke N. - DIENST ENDOCRINOLOGIE, UZ GENT-UGENT Milieurapport: gevolgen voor de mens: vruchtbaarheidsproblemen  2002 MIRA/2002/07 (pdf, 1,5 Mb) 
Don Porto Carera A., Nemery B. - AFDELING PNEUMOLOGIE, K.U.LEUVEN, van Larebeke N. - VAKGROEP RADIOTHERAPIE, UGENT Milieurapport: gevolgen voor de mens: astma  2002 MIRA/2002/06 (pdf, 624 Kb) 
Van den Bossche A., Van Lierde D. - CLE Bepaling van het verbruik van bestrijdingsmiddelen in de Vlaamse landbouw  2002 MIRA/2002/05 (pdf, 950 Kb) 
Maertens A., Van Lierde D. - CLE Bepaling van het energiegebruik in de Vlaamse land- en tuinbouw  2002 MIRA/2002/04 (pdf, 1,8 Mb) 
Campens V., Lauwers L. - CLE Kunstmestgebruik en gewasproductie als activiteiten van de nutriëntenemissie  2002 MIRA/2002/03 (pdf, 1 Mb) 
De Smet B., Steurbaut W. - UGENT Verfijning van de SEQ-indicator voor de evaluatie van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen  2002 MIRA/2002/02 (pdf, 1 Mb) 
Smeets K. - OVAM Schatting van de bedrijfsafvalstoffenproductie door de tertiaire sector en andere doelgroepen  2002 MIRA/2002/01 (pdf, 677 Kb) 
Meykens J., Vereecken H. - BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË, K.U.LEUVEN Ontwikkeling en integratie van gevoeligheidskaarten voor verzuring en vermesting van ecosystemen in Vlaanderen  2001 MIRA/2001/04 (pdf, 691 Kb) 
Mensink C., Van Haver Ph. - VITO Verspreidingsmodel voor zwevend stof in Vlaanderen: methodiek, modelscreening en -selectie  2001 MIRA/2001/03 (pdf, 579 Kb) 
Mol H. - QUARAD, AZ-VUB, RADIOLOGIE Dosisinventarisatie Radiodiagnostiek in Vlaanderen  2001 MIRA/2001/02 (pdf, 976 Kb)
Paridaens J., Vanmarcke H. - SCK Inventarisatie en karakterisatie van verhoogde concentraties aan natuurlijke radionucliden van industriële oorsprong in Vlaanderen  2001 MIRA/2001/01(pdf, 2,6 Mb)
Van Humbeeck P. - SERV Milieurapport Scenario's: gevolgen voor de economie  2000 MIRA-S/O&O