Deel deze pagina

Verzenden
NL EN
MIRA Topicrapport

Vraag naar integrale kennis van de milieuproblematiek

In een topicrapport staat de integrale aanpak voorop. Het topicrapport richt zich op strategische beleidskwesties in en voor Vlaanderen. Het spit het domein in de diepte uit en gebruikt hiervoor uiteenlopende wetenschappelijke methodieken. De publicaties komen tot stand door samenwerking tussen administraties en organisaties met specifieke domeinexpertise.

Topicrapport 'Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse'
MIRA Onderzoeksrapporten

Wetenschappelijke onderbouwing van milieu-informatie in Vlaanderen

De milieu-informatie die MIRA rapporteert, is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en monitoring door universiteiten, hogescholen, studiebureaus en de Vlaamse overheid. Wanneer we kennishiaten vaststellen, laten we hierover onderzoek uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn het onderwerp van de onderzoeksrapporten.

Lijst van onderzoeksrapporten
MIRA Toekomstverkenningen

Hoe kan de toekomst eruit zien? 

De toekomstverkenningen bieden nieuwe inzichten en helpen om de impact in te schatten van de keuzes van vandaag, op het milieu van morgen. Hiermee willen we het langetermijndenken stimuleren  en het debat ondersteunen.

Milieuverkenning 2030 

Publicaties

MIRA publiceert regelmatig nieuwe producten. Zo worden milieu-indicatoren geactualiseerd op de website van zodra betrouwbare basisgegevens beschikbaar zijn. Daarnaast maakt MIRA nog topicrapporten, toekomstverkenningen en onderzoeksrapporten. Deze laatste zijn de weerslag van wetenschappelijk onderzoek over hiaten in de milieukennis.
Alle rapporten zijn op de website te downloaden.

Topicrapporten en toekomstverkenningen zijn eveneens beschikbaar in boekvorm.

 

Recent

Topicrapport Systeemanalyse Landbouw- en voedingssysteem

Het topicrapport ‘Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse’ neemt de organisatie van onze voedselproductie en –consumptie van grond tot mond kritisch onder de loep. Het rapport beschrijft negen ‘hotspots’ waar het systeem tegen zijn grenzen aanloopt.

Meer info

Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen – actualisatie en uitdieping

Vergroent het belastingstelsel in Vlaanderen? Het antwoord op deze vraag is neen. Sinds 1997 is er geen vergroening meer waar te nemen van het belastingstelsel van toepassing in Vlaanderen. Er is zelfs eerder een lichte evolutie in de tegenovergestelde richting. Dit blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport uitgevoerd door HIVA-KU Leuven.

Meer info 

Milieuverkenning 2030

De Milieuverkenning 2030 onderzoekt aan de hand van drie beleidsscenario's hoe het milieu in Vlaanderen er kan uitzien binnen enkele decennia en wat de impact van beleidskeuzes hierop kan zijn.

Meer info