Deel deze pagina

Verzenden

MIRA Systeembalans 2017: Milieu-uitdagingen voor het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen

cover Systeembalans 2017

Met deze nieuwe publicatie ‘Systeembalans’ willen we onderzoeken hoe belangrijke maatschappelijke systemen presteren op milieuvlak, waar er weeffouten optreden en welke verbeteringen nodig zijn. We willen onderzoeken in welke mate deze systemen al dan niet in balans zijn op milieuvlak en welke systeemveranderingen zich opdringen. De urgentie, omvang en geografische reikwijdte van de milieu-uitdagingen vragen immers structurele innovaties in de verschillende systeemcomponenten en bij de betrokken actoren.

De voorliggende Systeembalans is ten gronde een indicatorgebaseerde analyse, aangevuld met informatie die nog ontbreekt in de huidige set van MIRA-indicatoren (bv. energiegebruik door de verschillende energiediensten). Het kan hierbij ook gaan over informatie uit recente onderzoeksprojecten uitgevoerd in opdracht van MIRA (bv. koolstofvoetafdruk van voedselconsumptie).

Met deze publicatie willen we informatie die meer verscholen zit in de indicatoren op de voorgrond brengen. We doen dit door een weloverwogen selectie van figuren en cijfers, die we uitvoerig voorzien van duiding. Deze publicatie past dus binnen de MIRA-opdracht van toestandsbeschrijving en is door zijn inhoud en vorm complementair aan de individuele indicatoren op www.milieurapport.be.

Figuur: Belangrijke maatschappelijke systemen vervullen verschillende menselijke behoeften maar zijn ook belangrijke veroorzakers van milieuverstoring.

figuur Ecosystemen

Bron: EEA 2016, Sustainability transitions: Now for the long term. Eionet report No1/2016.

 

o Lees het rapport MIRA Systeembalans 2017: Milieu-uitdagingen voor het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen (pdf, 3,6 MB)

o Lees het hoofdstuk Energiesysteem (pdf, 868 KB)

o Lees het hoofdstuk Mobiliteitssysteem (pdf, 1,8 MB)

o Lees het hoofdstuk Voedingssysteem (pdf, 620 KB)

o Lees het nieuwsbericht MIRA Systeembalans 2017

Het rapport kan u bestellen via de website van de VMM.

o Contactpersoon MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)

o Perscontact: Katrien Smet (k.smet@vmm.be)