Deel deze pagina

Verzenden

Nieuwe cijfers in Kernset Milieudata 2017

De MIRA Kernset Milieudata 2017 is geüpdatet met de laatste beschikbare cijfers over emissies naar de lucht voor tal van polluenten. Via de dynamische webtool kunnen de cijfers op een interactieve manier geraadpleegd worden.

Naast emissies naar de lucht, bevat de Kernset Milieudata ook cijfers over energiegebruik, lozingen naar oppervlaktewater, afvalproductie en watergebruik. De dynamische webtool laat toe op een gebruiksvriendelijke manier de milieudata à la carte op te vragen. De cijfers zijn beschikbaar als totaal voor Vlaanderen, maar ook op niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten en dit voor een bepaalde tijdreeks.

Op basis van deze nieuwe data van emissies naar de lucht zullen verschillende indicatoren op de website eveneens geactualiseerd worden.

Voor de nieuwste cijfers, ga rechtstreeks naar de webtool Dynamische Kernset Milieudata.

Contactpersoon MIRA: Hugo Van Hooste (h.vanhooste@vmm.be)