* voorlopige cijfers

Bron: MIRA op basis van FOD Economie-ADS, Energiebalans Vlaanderen VITO, OVAM, EIL-VMM (www.milieurapport.be)