Zoom in door te slepen om alle namen van de pesticiden te zien. Het rode deel van de onderste balk (“som van alle pesticiden”) geeft het % filters dat de norm voor de som van alle pesticiden overschrijdt. Het gele deel betekent dat er wel pesticiden aangetroffen zijn zonder dat de somnorm overschreden wordt, wat niet uitsluit dat er sprake kan zijn van een overschrijding van een of meerdere individuele normen.

Bron: VMM (WWW.MILIEURAPPORT.BE)