Deel deze pagina

Verzenden

Duurzaam sparen in België

Financiële instellingen en markten oefenen een belangrijke invloed uit op het economische en maatschappelijke gebeuren door richting te geven aan kapitaalstromen. Een van de manieren waarop zij bijdragen tot duurzame ontwikkeling is door het aanbieden van duurzame spaarproducten.

Spaarproducten worden duurzaam of solidair genoemd als ze aan minstens een van onderstaande criteria voldoen: (1) het spaargeld mag niet aangewend worden om controversiële praktijken te financieren, (2) het spaargeld wordt herbelegd in projecten of economische activiteiten die een meerwaarde hebben voor mens, milieu en maatschappij en/of (3) met de commissie van de bank of de winstafstand van de spaarder worden duurzame of solidaire projecten ondersteund.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Verloop

Sterke stijging, bescheiden fenomeen

In België ging het duurzaam sparen van start in 1984 met als eerste product het Krekelsparen. In de periode 1984-2011 steeg het duurzaam spaargeld van 1,34 miljoen euro naar ruim 3 miljard euro. In 2012 was er kleine terugval in het duurzaam sparen, deze terugval was ook merkbaar op de markt van de klassieke spaarproducten. Na 2012 steeg het duurzaam gespaarde bedrag opnieuw en in 2014 bereikte het een recordbedrag van net geen 3,7 miljard euro. Hoewel het volume duurzaam sparen in 2014 met 21,2 % toenam t.o.v. 2013 blijft deze vorm van sparen voorlopig een bescheiden gebeuren in termen van volume en marktaandeel, zij het met een flink groeipotentieel. Het aandeel van duurzaam spaargeld ten opzichte van het totaal gespaarde bedrag steeg van 1,15 % in 2013 naar 1,36 % in 2014.

De markt voor duurzaam sparen wordt beheerst door slechts drie spelers met name Triodos Bank, Van Lanschot Bankiers en VDK spaarbank die respectievelijk een marktaandeel van 37 %, 58 % en 5 % hebben. Voor 2013 waren OPTIMA en BNP Paribas Fortis ook nog actief op deze markt. De stijging van het volume aan duurzaam spaargeld van de laatste jaren was hoofdzakelijk te danken aan Van Lanschot Bankiers die sinds 2011 een duurzaam spaarproduct op de markt brengt.

Duurzaam sparen versus duurzaam beleggen

De duurzame spaarproducten zijn per definitie toegankelijker voor het grote publiek dan de duurzame beleggingsproducten. Deze vorm van opbouw van financiële reserves houdt minder risico in en heeft een grotere liquiditeit. Maar toch is de markt van het duurzaam sparen in volume en groeivoet beperkter dan de markt van het duurzaam beleggen.

In 2014 bedraagt het duurzaam sparen een derde van het volume van het duurzaam beleggen. In 2013 was dit bijna 40 %. De markt voor duurzaam beleggen kende in 2014 een sterkere stijging (48,8 %) dan de markt voor duurzaam sparen (21,2 %).

Meer info

Lees het volledige MIRA-rapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2014' (Peeters H., van den Buijs C., 2015) (pdf, 1,7 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht