Deel deze pagina

Verzenden

Nieuws

27/06/2017

Nieuw MIRA-onderzoeksrapport: Twee derde broeikasgasuitstoot Vlaamse consumptie ontstaat in het buitenland

Lees meer

19/06/2017

Nieuwe cijfers in Kernset Milieudata 2017

Lees meer


RSS feed
Meer nieuws

Publicaties

link naar cover klimaatrapport 2015
Topicrapport Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

‘In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?’, dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen die een antwoord krijgen in dit rapport. Komen ook aan bod: mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het waterbeheer, de dreiging van een plotse omslag in ons klimaat, en hoe om te gaan met de onzekerheden inherent verbonden met klimaatscenario’s.

Meer info

Nieuw MIRA-onderzoeksrapport: De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2014

De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare) is een alternatieve indicator voor welvaart. De actualisatie van de ISEW (2016) toont dat de duurzame economische welvaart per capita ongeveer even sterk toenam in 1990-2014 als het Bruto Regionale Product (BRP) per capita (respectievelijk 27,4 % t.o.v. 31,9 %). Wanneer we naar kleinere tijdsintervallen kijken (de periode na de financieel-economische crisis bv.), blijkt echter dat beide indices een verschillend verloop kennen: dit geeft aan dat economische groei niet noodzakelijk hand in hand gaat met een duurzame toename van de economische welvaart, onder andere onder invloed van milieukosten ten gevolge van bv. waterverontreiniging, luchtverontreiniging en klimaatverandering.

Meer info

 

 


Toekomstverkenning 2014: Megatrends

Het rapport 'Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?' beschrijft hoe mondiale megatrends een impact kunnen hebben op het milieu in Vlaanderen, en geeft een aantal aanzetten om er in de samenleving en het beleid gepast mee om te gaan.

Meer info