Deel deze pagina

Verzenden


Vind alle milieu-indicatoren door te bladeren door bovenstaande onderwerpen

Feiten & cijfers

MIRA gebruikt milieu-indicatoren om het milieu in kaart te brengen. Indicatoren tonen wat het milieuprobleem is, hoe groot het probleem is en hoe het kan  worden opgelost.

MIRA actualiseert continu indicatoren over de sectoren die milieuproblemen veroorzaken, over de milieuthema's zelf en over de gevolgen ervan voor mens, natuur en economie. Met deze indicatoren volgt MIRA de logica van de milieuverstoringsketen of DPSI-R keten.

Verder vindt u hier de meest actuele Kernset Milieudata, met een waaier van cijfergegevens die de milieu-indicatoren onderbouwen.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

Kernset Milieudata

Voor de samenstelling van haar indicatoren gebruikt MIRA heel wat data over de milieudruk (energiegebruik, emissies naar lucht, lozingen in afvalwater, afval, watergebruik ...). De webtool Dynamische Kernset Milieudata laat toe deze basisdata à la carte op te vragen. De cijfers zijn beschikbaar als totaal voor Vlaanderen, maar ook op het niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten.  

Bijkomende onderverdelingen voor verschillende specificaties zijn mogelijk (bv. energetische en niet-energetische CO2-emissie) en data van tussenliggende jaren zijn voorhanden.  Ook kunnen sommaties rechtstreeks berekend worden in de juiste eenheden (bv. totaal verzurende emissie in zuurequivalenten met onderverdeling in NH3-, NOx- en SO2-emissie). 

Van de opgevraagde data kan vlot een tabel of een grafiek gegenereerd worden. Bovendien is het mogelijk om de opgevraagde data te downloaden in excel-formaat en de grafiek rechtstreeks op te slaan als jpg- of png-bestand.

Meer informatie over de datasets en sectorindeling leest u hier. 

Heeft u nog vragen omtrent het gebruik van deze webtool? Neem dan contact met Hugo Van Hooste (tel. 015 45 14 19, h.vanhooste@vmm.be).